19 Mayıs 2022 Perşembe
18 شوال 1443 الخميس
ÖLÜLER İÇİN MEZARLIKLARDA PARA VERİP KUR’AN OKUTMANIN HÜKMÜ

SORU:

Bazı kimseler cuma günleri ölülere fayda verdiğini zannederek kabirlerin yanında Kur’an okumayı meslek edinen kişilere gelip, onlara para vererek Kur’an okutuyorlar. Bu yapılan doğru mudur?

CEVAP:

İlk olarak bu okunan Kur’an ölülere bir fayda vermez. İkinci olarak para karşılığı Kur’an okuyan kişiler bu okuduklarından bir sevap alamazlar. Her kim ahiret amelini dünyalık elde etmek için yaparsa o kimseye ahirette bir sevap yoktur. Ve yine her kim musibet anında veya kabirlerin yanında Kur’an okuyan bir kimseye Kur’an okuması için bir ücret verirse ona bir ecir yoktur. Buna bağlı olarak para verene de bir sevap söz konusu olamaz. Kişinin ücretle Kur’an okutması okuyan kimseye yapılmış bir zulümdür. Zira para veren kişi o kimseyi ibadet olan hususlarda para almaya alıştırmış olur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara yaptıkları amellerinin karşılığını eksiksiz olarak veririz; orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; yapmakta oldukları şeyler (zaten) bâtıldır.” Hûd, 15) 

(Bkz; https://binothaimeen.net/content/11518)

Taybe İlim Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği
Sitemizde yer alan içeriklerin kaynak gösterilerek paylaşılmasında mahzur yoktur.
taybeilim.com © 2022