09 Şubat 2023 Perşembe
18 رجب 1444 الخميس
FARZLARI YERİNE GETİRMEDE GEVŞEKLİK GÖSTERMENİN HÜKMÜ

SORU:
Tevhid ehli olup bazı farzlarda gevşek davranan kimsenin hükmü nedir?

CEVAP:
Bu kimsenin imanı eksiktir. Ehl-i sünnet’e göre günah işleyen kimsenin imanı azalır. Çünkü Ehli Sünnet’e göre iman; söz, fiil ve itikattır, ibadetle artıp masiyetle eksilir.

Örneğin; Ramazan orucunun tamamını ya da bazı günlerini dini bir özür olmadan terk etmek büyük bir günahtır; imanı azaltır ve zayıflatır. Bazı ilim ehli orucu bilerek terk edenleri tekfir etmiştir.

Ancak sahih olan görüş; farz olduğunu ikrar ederek, tembellikten ve ihmalden dolayı bazı günleri oruçsuz geçiren kişinin kafir olmamasıdır. 

Aynı şekilde ihmalden dolayı zekât vermemek yahut vaktini geciktirmek büyük bir günah olup, imanı zayıflatır. Kimi ilim ehli ise zekât vermeyen kimseyi tekfir etmiştir.

Ve yine kişinin anne ve babasına karşı saygısız olması, akrabalık bağlarını kopartması ve diğer tüm günahları işlemesi onu dinden çıkartmayıp, imanını zayıflatır. 

Namazı terk etmenin hükmüne gelince, alimlerin ortaya koyduğu görüşlerden en doğrusu; bir kimse namazın farziyetini inkâr etmese bile onu kılmıyorsa kafir olup, dinden çıktığı görüşüdür. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise Allah yolunda cihad etmektir.”, “Bizimle onlar arasındaki antlaşma namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur.” 

Ayrıca bu hususta diğer bazı hadisler bulunmaktadır.

(Bkz; http://bit.ly/372Z1bw

Taybe İlim Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği
Sitemizde yer alan içeriklerin kaynak gösterilerek paylaşılmasında mahzur yoktur.
taybeilim.com © 2023