28 Ekim 2021 Perşembe
22 ربيع الأول 1443 الخميس
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

SORU:

Kusmak orucu bozar mı?

CEVAP:

Oruçlu kimse kimi zaman kendi kastı olmadan yaralanma, burun kanaması, kusma, boğazına istem dışı su ve benzeri şeylerin kaçması gibi bazı haller ile karşılaşır. Bunların hiç birisi orucu bozmaz.

Zira Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kim elinde olmayarak kusarsa, orucu kaza etmesi gerekmez, bile bile kusan kimse ise orucunu kaza etsin.”[1] [2]

[1]İbn-i Mâce, Oruç Bölümü, Oruçlunun Kusması Babı, Hadis no; 1676.
[2] Şeyh Muhammed el-Müsnid’in derleyip, düzenlediği “Fetâvâ’l-İslamiyye’’ Kitabı, cilt 2, sayfa 134, 11.09.1415 h. tarihli “Ceridetu’l-Muslimun” dergisi, “Mecmûu Fetâvâ ve Mekalatu’ş-Şeyh İbn-i Bâz. (15/266).

(Bkz; http://bit.ly/3um4Yum)

Taybe İlim Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği
Sitemizde yer alan içeriklerin kaynak gösterilerek paylaşılmasında mahzur yoktur.
taybeilim.com © 2021